מתמטיקה עם חיוך

|

ד"ר מקסים ברשדסקי

חדו"א 1

בחן את עצמך

סילבוס  plots

שיעורים בקמפוס אילת תשע"ו

א ב ג   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

דפי תרגילים
1  2  3  4  גבול  5  6  7  8  חקירה א ב ג ד  9  10  11  12  13

בוחן  בחינה לדוגמא  2014א 2014ב  2015א  2015ב  2016א  2016ב

דפי תרגילים תשע"ה  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

פתרונות   1   2  3   4   5   6  7  8  9  10  11  12  13
אתר לחישובים אונליין  http://wims.unice.fr/wims/en_home.html

ספרו  של א. קופרמן          ספרו של י. בניימיני

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.