מתמטיקה עם חיוך

|

ד"ר מקסים ברשדסקי

חדו"א 2

 סילבוס    דף מידע לבחינה  נושאים לבחינה

שיעורים  1  2  3  4  5  6  7  8  8.5 

             9.1  9.2  9.3  10  11  12

תרגילים להגשה  1 2 רמז  3 4 5 6 7 8 9 10  11 

תרגילי הכנה (לא להגשה)  12  13

פתרונות   1 2 3  4  5  6  7  8  9  10

 בחנים 12.4.16 2012  2014  2014פתרון 

2015  2015פתרון 

בחינות 2016א     באר שבע 2016א  2016ב

אתר הקורס חדוא 2 תשע"ב 

 http://www.cs.bgu.ac.il/~hedva082/

אתר לחישובים אונליין

 http://wims.unice.fr/wims/en_home.html

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.